De kracht van ervaring

De Dialoog is een krachtig middel om te komen tot meer samenwerking, betere dienstverlening en meer eigen regie. Dat is de ervaring die we sinds 2014 opdeden in meer dan 2.800 dialoogbijeenkomsten. 

Kom tot meer samenspraak met de Dialoog
“Wil je echt werk maken van meer samenwerking en passende oplossingen voor je klanten? Dat kan alleen in samenspraak. Wij stimuleren die samenwerking.” Margina van OmmerenTrainer én veranderdoener Lees meer

Onze route naar een succesvolle dialoog

Wij willen graag dat mensen zoveel en zolang mogelijk kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Dat vraagt om eigen regie. Soms zijn daar zorg en ondersteuning bij nodig.

Passende oplossingen komen alleen tot stand door co-creatie tussen cliënten, naasten en professionals. De Dialoog van Zo zorg ik biedt hiervoor een goed platform. 

Onze visie

“Professionals werken nu intenser en structureler samen en wisselen meer kennis uit.”

Lees meer ervaringen